Trivselsboka

Redaksjonelt design

Trivselsboka er et konsept fra Trivselsleder AS. Deres mål er å fremme aktivitet og inkludering i skolen. Trivselsboka er et opplegg som skal gjennomføres klassevis gjennom skoleåret. Trivselsboka inkluderer fire ulike hefter for grunnskolen, samt en lærerveiledning som skal fungere parallelt med elevheftene.
Trivselsboka er en serie på fire hefter som retter seg mot elever i grunnskolen (1.-7.klasse). Heftene følger skoleåret og består av elleve programmer med ulike aktiviteter. Hver av oppleggene skal fremme ulike mål og det er lagt opp slik at elevene skal kunne tenke og reflektere over aktivitetene etter hver måned. Trivselsboka skal fremme inkludering og aktiv lærling, som igjen skal øke barnas sosiale kompetanse.

Kunde
Trivselsleder AS

Team
Grafisk design:
Jennipher Johansen & Gabriella Cuic

Illustrasjon: 
Kari Sortland & Tirill Slettbakk

År
2021

Utfordring

Hvordan utforme hefter som skal være inkluderende og appellere til barn på tvers av klassetrinn, som skal oppfordre til lek, aktivitet, inkludering og læring.

Mål

Skape hefter som er imøtekommende og inkluderende, for elever i grunnskolen. Heftene må kunne brukes som en ressurs parallelt med undervisningsmateriell og læreplaner.

Resultat

Sluttresultatet av Trivselsboka ble en serie på 4 ulike hefter i tillegg til en lærerveiledning. Hvert av heftene er tilpasset de ulike aldersgruppene , med et tydelig og gjennomgående design.

Det ble utviklet fire elevhefter, samt ett lærerhefte. Lærerheftet skal fungere parallelt med elevheftene.

Fargepalett og typografi

Gjennom utformingen var viktigheten av riktig font og farge sentralt. Heftet skal fungere parallelt i undervisningen i skolen, dermed må det være god lesbarhet – samt farger som appellerer til barn i ulikt alderstrinn.

Fargebruk

Hvert av heftene differensieres med en primærfarge med tilhørende sekundærfarger, i tillegg er kategoriseres hvert opplegg/måned etter en egen farge som er gjentagende i alle heftene. Fargene skal oppleves lekent og være innbydende for elevene.