Trivselsboka

Trivselsboka er et konsept fra Trivselsleder AS. Målet til Trivselsleder er å fremme aktivitet og inkludering i skolen. Trivselsboka er et opplegg som skal gjennomføres klassevis gjennom skoleåret. Trivselsboka inkluderer fire ulike hefter for grunnskolen, samt en lærerveiledning som skal fungere parallelt med elevheftene.

Designet på heftene er utformet i samarbeid med Gabriella Cuic. Vår oppgave ble å utforme designet og layout for heftene. Heftene lanseres nasjonalt på alle barneskoler som er en del av TL-ordningen.

Trivselsboka er en serie på fire hefter som retter seg mot elever i grunnskolen (1.-7.klasse). Heftene følger skoleåret og består av elleve programmer med ulike aktiviteter. Hver av oppleggene skal fremme ulike mål og det er lagt opp slik at elevene skal kunne tenke og reflektere over aktivitetene etter hver måned. Trivselsboka skal fremme inkludering og aktiv lærling, som igjen skal øke barnas sosiale kompetanse.

Kunde
Trivselsleder

Type
Redaksjonelt

Team
Jennipher Johansen (grafisk design)
Gabriella Cuic (grafisk design)
Kari Sortland (illustrasjon)
Tiril Slettbakk (illustrasjon)

År
2021

Gjennom utformingen var viktigheten av riktig font og farge sentralt. Heftet skal fungere parallelt i undervisningen i skolen, dermed må det være god lesbarhet – samt farger som appellerer til barn i ulikt alderstrinn.

Det ble utviklet fire elevhefter, samt ett lærerheftet. Lærerheftet skal fungere parallelt med elevheftene.