LHL – Bedre folkehelse siden 1943 

LHL er en medlemsbasert, ideell organisasjon – som gjennom folkeopplysning, politisk rådgivning, fellesskap og behandlinger jobber for å fremme medlemmenes vilkår og forskning.

KONSEPT
I 2023 fylte LHL 80 år, og i den forbindelse utformet jeg et konseptforslag for å fremme jubileet. Dette konseptet skal vise hvordan LHL kan fremme seg mot en yngre målgruppe gjennom enkle endringer i deres visuelle identitet, samtidig som det viser til LHLs tilstedeværelse og historie. 

TYPE
Visuell identitet | Konseptforslag

BYRÅ
Stem Agency

ÅR
2023

Poster 1

LHL er en organisasjon som har en lang og tradisjonsrik historie. Deres medlemmer og støttespillere er primært voksne mennesker i alderen 60 år og oppover. Jeg ønsket å fremme et forslag om en tydeligere strategi en ny tone-of-voice for branding, sosiale medier og utsendelser, som kan treffe en yngre målgruppe.

Ved å legge større fokus på hvordan man kommuniserer på sosiale medier, kan det være med på å øke rekkevidden for en potensiell målgruppe – dette inkluderer unge som er rammet av ulike sykdommer som LHL har fokus på, og andre pårørende.

LHL_Instagram
Totebag 2
Macbook 1
Typografi
bedre folkehelse
Poster 1

Jennipher Johansen © 2024