Blobs – Strukturerer og gjør lekser morsomt!

KONSEPT
Leksemotivatoren Blobs er en app som retter seg mot barn fra 1. – 4. klasse. Appen skal være en støtte for foresatte og elever under lekser. Blobs skal gjøre det lettere for barnet å visualisere tidsbruken på lekser og gi positiv respons for utførte lekser.

TYPE
UX-design | Skoleprosjekt 

ÅR
2020

Mockup_Bla-2048×1540
blobs-fargepalett
Sitemap-blobs
konsept-bilde-01-1
forelder-bilde-01-2048×2048

Jennipher Johansen © 2024