Oslo Pride

Visuell identitet | Konseptutvikling

Trivselsboka er et konsept fra Trivselsleder AS. Deres mål er å fremme aktivitet og inkludering i skolen. Trivselsboka er et opplegg som skal gjennomføres klassevis gjennom skoleåret. Trivselsboka inkluderer fire ulike hefter for grunnskolen, samt en lærerveiledning som skal fungere parallelt med elevheftene.
Mitt mål med utformingen var å skape en identitet som oppleves nært og viktig. Jeg ønsket å utforme en identitet som var annerledes enn tidligere pride-arrangementer i Norge, men som samtidig skulle tydelig oppleves som pride.

Type
Skoleprosjekt

År
2021

Mål

Utform et forslag for en ny visuell identiet for Oslo Pride 2022. Oppgaven må ikke være pixel-perfect, men den må ha et tydelig konsept, strategi og tydelige designelementer.

Problemstilling

Skape en inkluderende, samlende og engasjerende visuell identitet for Oslo Pride festivalen 2022. Samtidig som den viser festivalen som en normbrytende og mangfoldig festival for alle.

Show Your Inner Spark

Konseptet «Show Your Inner Spark» handler om at alle mennesker har en gnist i seg. Vi er alle ulike og vi har alle noe unikt i oss.

Konseptet baserer seg på en prisme – refleksjonen som oppstår når lys trenger gjennom speil og glass, da det reflekteres en regnbue.

Oslo Pride skal nå ut til mennesker i ulike aldersgrupper, kjønn, etnisiteter, legning og livssyn. Felles for målgruppen er å feire kjærlighet og mangfold, samt ønske om et samfunn som er åpent og inkluderende for alle. Oslo Pride sin målgruppe er de som identifiserer seg som skeive og deres støttespillere.