Kosmos & Kaos

Magasindesign

«Kosmos og kaos» er et magasin som skal utfordre leseren til å tenke og sette spørsmål ved de store spørsmålene i livet – samtidig som det tar for seg vitenskapen som sier i mot de filosofiske og eksistensielle problemstillingene.
All tekst og bilder er lånt. Illustrasjoner er laget av meg.

Type
Skoleprosjekt

År
2021

Problemstilling

Hvordan skape et vakkert magasin som tar for seg de store spørsmålene, samtidig som det får målgruppen til å reflektere over den gitte sannhet?

Skjæringspunktet mellom fysikken og filosofien

Magasinets konsept handler om et magasin som tar for seg skillelinjene mellom vitenskap og filosofi. Magasinet skal utfordre leseren til å tenke og sette spørsmål ved de store spørsmålene i livet – samtidig som det tar for seg vitenskapen som sier i mot de filosofiske og eksistensielle problemstillingene. Kosmos & Kaos, skal ikke nødvendigvis gi de rette svarene, men skal utfordre leseren til å tenke utenfor sine egne rammer.