Hapro Jobb & Karriere

Webdesign

Hapro Jobb og Karriere er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester i Oslo, Viken og Innlandet.

Hapro Jobb og Karriere samarbeider tett med et nettverk av bedrifter innen offentlig og privat sektor. De har hvert år kontakt med over 1400 bedrifter i Norge i forbindelse med arbeidsutprøving og utplasseringer.

Hapro ønsket å fornøye sin nettside slik at den skulle inneholde informasjon for arbeidssøkere, arbeidsgivere og NAV på et og samme sted. For å nå frem til målgruppen på en riktig måte, ble det utviklet en leken og imøtekommende nettside, som samtidig skal fremstå inkluderende og informativ for brukere av nettsiden.

Kunde
Hapro Jobb & Karriere

Byrå
Artisti

År
2022