Fagforbundet

Fagforbundet Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Fagforbundets hovedoppgave er å medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv. Grunnet fornyelse av samarbeidet mellom Artisti Profil og Fagforbundet, ønsket Fagforbundet å oppdatere designet på nettbutikken slik at den gjenspeilet deres visuelle profil. Min oppgave i prosjektet var å stå for designet av den […]

Hapro Jobb og Karriere

Hapro Jobb og Karriere Hapro Jobb og Karriere er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester i Oslo, Viken og Innlandet. Hapro Jobb og Karriere samarbeider tett med et nettverk av bedrifter innen offentlig og privat sektor. De har hvert år kontakt med over 1400 bedrifter i Norge i forbindelse med arbeidsutprøving og […]

Medus

Medus Medus er totalleverandør innen hørselshjelpemidler og leverer til sykehus, private øre-, nese-, hals-klinikker og hjelpemiddelsentraler over hele landet. Medus ønsket å få utviklet en visuell profil som skulle fungere med logoen de har i dag, samt å utforme en ny og moderne nettside med integrert nettbutikk. Min rolle i prosjektet var å utforme den […]

Blobs

Blobs Leksemotivatoren Blobs er en app som retter seg mot barn fra 1. til 4. klasse. Appen skal være en støtte for foresatte og elever under lekser. Blobs skal gjøre det lettere for barnet å visualisere tidsbruken på lekser og gi positiv respons for utførte lekser.Ideen om å lage en leksemotivasjons-app oppstod etter å ha […]

Loppis

Loppis Loppis er en loppemarked-app, som kom av et resultat av at eget ønske om en oversikt over kommende loppemarkeder i nærheten – og gjennom undersøkelser, fant man fort ut at dette var det et behov for på det norske markedet. Loppis skal gjøre det enkelt for folk å finne loppemarkeder i nærheten, men skal […]