Ali Kaffe

Ali Kaffe Målet med redesignet var å fornye det eksisterende designet slik at det skiller seg ut i dagens marked, samtidig som det skulle oppleves gjenkjennbart. Til dette prosjektet valgte jeg å redesigne Ali Kaffes originalkaffe, samt legge ved to nye produkter; sommerkaffe og vinterkaffe. Designet skal oppleves fornyet og originalt. TypeSkoleprosjektEmballasjedesign År2020 Ali Kaffe […]

Musikaliteten

Musikaliteten Musikaliteten er en musikkteaterfestival som arrangeres av studenter på Musikkteaterhøyskolen. Festivalen endrer tema hvert år. For 2021 var temaet frykt, og gjennom en konkurranse på studiet vant vår gruppe briefen gjennom vårt konsept Faresonen. Konseptet faresonen handler om at mennesket blir trigget av frykten – man blir varsom, samtidig blir man nysgjerrig på hva […]

Oslo Pride

Oslo Pride Oslo Pride er Norges største feiring av kjærlighet og mangfold. Det er en møteplass for alle, her kan man komme som man er. Felles er målet om å skape et samfunn som er inkluderende for alle – uavhengig av legning, kjønn, etnisitet og livssyn. Mitt mål med utformingen var å skape en identitet […]

Blobs

Blobs Leksemotivatoren Blobs er en app som retter seg mot barn fra 1. til 4. klasse. Appen skal være en støtte for foresatte og elever under lekser. Blobs skal gjøre det lettere for barnet å visualisere tidsbruken på lekser og gi positiv respons for utførte lekser.Ideen om å lage en leksemotivasjons-app oppstod etter å ha […]

Loppis

Loppis Loppis er en loppemarked-app, som kom av et resultat av at eget ønske om en oversikt over kommende loppemarkeder i nærheten – og gjennom undersøkelser, fant man fort ut at dette var det et behov for på det norske markedet. Loppis skal gjøre det enkelt for folk å finne loppemarkeder i nærheten, men skal […]