Trivselsboka

Trivselsboka Trivselsboka er et konsept fra Trivselsleder AS. Målet til Trivselsleder er å fremme aktivitet og inkludering i skolen. Trivselsboka er et opplegg som skal gjennomføres klassevis gjennom skoleåret. Trivselsboka inkluderer fire ulike hefter for grunnskolen, samt en lærerveiledning som skal fungere parallelt med elevheftene. Designet på heftene er utformet i samarbeid med Gabriella Cuic. […]