Blobs

Leksemotivatoren Blobs er en app som retter seg mot barn fra 1. til 4. klasse. Appen skal være en støtte for foresatte og elever under lekser. Blobs skal gjøre det lettere for barnet å visualisere tidsbruken på lekser og gi positiv respons for utførte lekser.
Ideen om å lage en leksemotivasjons-app oppstod etter å ha erfart i skole- og undervisningssituasjoner, at barn ofte ikke har tålmodighet eller lyst til å gjøre lekser. Konseptet handler dermed om en app som skal fungere som en støtte til undervisningen, hvor elevene skal kunne følge sin progresjon og få oversikt.

Type
UI/UX
Skoleprosjekt

Grafisk design
Illustrasjoner

År
2020

Problemstilling
Hvordan skape en app som gjør barna konsentrerte når de gjør lekser og gir de mer motivasjon til å fullføre leksene? 

Løsning
Appen skal rette seg mot barn fra 1. til 4. klasse. Blobs skal kunne brukes av alle barn i førskolen, men rettes spesielt til barn lærings- og konsentrasjonsvansker. Siden tanken er at appen skal fungere i skolen så er det også lagt vekt på appen skal fungere for foreldre også, da foreldre må regulere leksetid og bruk. Appen skal strukturere leksetiden, samtidig som den skal gi barnet et positivt forhold til lekser. 

Personas
Under prosjektet utformet jeg ulike personas for å skape et tydeligere bilde og forståelse for målgruppen, samtidig som det gir et godt bilde for de ulike brukernes eventuelle behov og ønsker.

Brukerreise
For å tydligjøre appens behov, opprettet jeg en brukerreise av appen. Denne brukerreisen viser appens helhetlige sturktur.