Hurtigruten

Campus 2022 Hurtigruten ønsket diverse materiell utformet for deres event Campus 2022, som er et internt event for Hurtigruten og deres ansatte. I den forbindelse utformet jeg og produserte ulike materiell for deres event.  KundeHurtigruten ByråArtisti Dialog / Artisti Profil TypeTrykk År2022

Fagforbundet

Fagforbundet Fagforbundet er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Fagforbundets hovedoppgave er å medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv. Grunnet fornyelse av samarbeidet mellom Artisti Profil og Fagforbundet, ønsket Fagforbundet å oppdatere designet på nettbutikken slik at den gjenspeilet deres visuelle profil. Min oppgave i prosjektet var å stå for designet av den […]

Meg, meg, meg

Meg, meg, meg Muligens det vanskeligste man kan gjøre som designer er å utforme en visuell identitet for seg selv… TypeEgenprofilering Forrige prosjekt Neste prosjekt

Hapro Jobb og Karriere

Hapro Jobb og Karriere Hapro Jobb og Karriere er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester i Oslo, Viken og Innlandet. Hapro Jobb og Karriere samarbeider tett med et nettverk av bedrifter innen offentlig og privat sektor. De har hvert år kontakt med over 1400 bedrifter i Norge i forbindelse med arbeidsutprøving og […]

Medus

Medus Medus er totalleverandør innen hørselshjelpemidler og leverer til sykehus, private øre-, nese-, hals-klinikker og hjelpemiddelsentraler over hele landet. Medus ønsket å få utviklet en visuell profil som skulle fungere med logoen de har i dag, samt å utforme en ny og moderne nettside med integrert nettbutikk. Min rolle i prosjektet var å utforme den […]

Ali Kaffe

Ali Kaffe Målet med redesignet var å fornye det eksisterende designet slik at det skiller seg ut i dagens marked, samtidig som det skulle oppleves gjenkjennbart. Til dette prosjektet valgte jeg å redesigne Ali Kaffes originalkaffe, samt legge ved to nye produkter; sommerkaffe og vinterkaffe. Designet skal oppleves fornyet og originalt. TypeSkoleprosjektEmballasjedesign År2020 Ali Kaffe […]

Musikaliteten

Musikaliteten Musikaliteten er en musikkteaterfestival som arrangeres av studenter på Musikkteaterhøyskolen. Festivalen endrer tema hvert år. For 2021 var temaet frykt, og gjennom en konkurranse på studiet vant vår gruppe briefen gjennom vårt konsept Faresonen. Konseptet faresonen handler om at mennesket blir trigget av frykten – man blir varsom, samtidig blir man nysgjerrig på hva […]

Oslo Pride

Oslo Pride Oslo Pride er Norges største feiring av kjærlighet og mangfold. Det er en møteplass for alle, her kan man komme som man er. Felles er målet om å skape et samfunn som er inkluderende for alle – uavhengig av legning, kjønn, etnisitet og livssyn. Mitt mål med utformingen var å skape en identitet […]

Trivselsboka

Trivselsboka Trivselsboka er et konsept fra Trivselsleder AS. Målet til Trivselsleder er å fremme aktivitet og inkludering i skolen. Trivselsboka er et opplegg som skal gjennomføres klassevis gjennom skoleåret. Trivselsboka inkluderer fire ulike hefter for grunnskolen, samt en lærerveiledning som skal fungere parallelt med elevheftene. Designet på heftene er utformet i samarbeid med Gabriella Cuic. […]

Blobs

Blobs Leksemotivatoren Blobs er en app som retter seg mot barn fra 1. til 4. klasse. Appen skal være en støtte for foresatte og elever under lekser. Blobs skal gjøre det lettere for barnet å visualisere tidsbruken på lekser og gi positiv respons for utførte lekser.Ideen om å lage en leksemotivasjons-app oppstod etter å ha […]