Ali Kaffe

Målet med redesignet var å fornye det eksisterende designet slik at det skiller seg ut i dagens marked, samtidig som det skulle oppleves gjenkjennbart.
Til dette prosjektet valgte jeg å redesigne Ali Kaffes originalkaffe, samt legge ved to nye produkter; sommerkaffe og vinterkaffe. Designet skal oppleves fornyet og originalt.

Type
Skoleprosjekt
Emballasjedesign

År
2020

Ali Kaffe er et merke som har en sterk posisjon i dagens marked. Men med mange aktører på banen, så er det vanskelig å skille seg ut. Jeg valgte dermed å redesigne det eksisterende designet, for at det skal skille seg ut fra sine konkurrenter.
Ali-kaffe-original-layout